Ben je werkzaam in de zorg of welzijn?

Dan zou je clienten kunnen doorverwijzen naar Vita Vitaal. 

In mijn rol als leefstijlcoach help ik om helder te krijgen wat belangrijk is voor de client en leer ik hoe de client grip kan krijgen op zijn/haar dagelijkse gewoontes. Samen werken we toe aan het gezondheidsdoel wat we samen hebben bepaald. Je zou kunnen zeggen dat ik een gids ben is in een drukke wereld waarbij de client zelf zijn/haar bestemming bepaald.


Positieve gezondheid

Ik werk vanuit de visie van Positieve gezondheid waarbij we kijken naar het vermogen van de client om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Ik ben hiervoor gecertificeerd en geef ook de basis workshops. 


Mijn taak als leefstijlcoach

Samen werken we toe naar een gezondheidsdoel wat de client heeft bepaald. Bijvoorbeeld op het gebied van energie hebben, hoe breng ik meer rust in mijn leven?

Samen met de client onderzoeken we hoe gezonde dagelijkse leefgewoontes ten behoeve van het bereiken van het persoonlijke doel gerealiseerd kunnen worden door het nemen van kleine stapjes. Bijvoorbeeld op het gebied van dagelijkse gewoonten, omgaan met stressprikkels, voeding, slaap of bewegen

De client wordt getraind in het zetten van stappen naar gezonde gewoontes en hoe deze een vast onderdeel kunnen worden van de dagelijkse leefgewoontes. Ik ben een stok achter de deur. Het doel is dat de client meer regie krijgt over zijn/haar eigen gezondheid.

Ik werk vanuit verschillende gezondheidsdimensies die met elkaar in verbinding staan. Zoals slaap, beweging, voeding, ontspanning en zingeving. Bijvoorbeeld als je slecht slaapt heeft dat weer invloed op de eetgewoonten van de client.

Ik behandel geen ziekten of los geen complexe problemen op. Je zou kunnen zeggen dat ik een gids ben is in een drukke wereld waarbij de client zelf zijn/haar bestemming bepaald.

Over mij

Al jaren werk ik met plezier als voedingsdeskundige. Heel wat mensen en kinderen heb ik geïnspireerd om gezonder te gaan eten. In 2019 ben ik begonnen aan de geaccrediteerde post HBO opleiding Leefstijl en gezondheid aan de Academie van leefstijl en gezondheid om zo mensen te inspireren om niet alleen met voeding aan de slag te gaan maar ook met andere dimensies van gezondheid zoals beweging, ontspanning en zingeving. Verder werk ik als trainer en geef ik gezonde leefstijllessen aan kinderen en ouders onder andere in samenwerking met Sport Utrecht.

Julia Waszink
Erkend Post-HBO leefstijlcoach, voedingsdeskundige, yoga- en meditatie trainer, gecertificeerd voor Positieve gezondheid

(e) info@gezondmetvitavitaal.nl 
(t) 06 438 55 233